Category: CEPEJ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ "ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ" ΕΤΟΥΣ 2023 ΑΠΟΝΕΜΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Το Ευρωπαϊκό Βραβείο "Κρυστάλλινη Ζυγαριά της Δικαιοσύνης" 2023, το οποίο διοργανώνεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης με σκοπό την επιβράβευση καινοτόμων δικαστικών πρακτικών στα ευρωπαϊκά δικαστικά θεσμικά όργανα, απονεμήθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2023 στο Παρίσι (Γαλλία) στη Σχολή Δικαστών της Κύπρου και στο Κέντρο Πολιτικής για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Κύπρος), που εκπροσωπήθηκαν από τον κ. Ερωτοκρίτου, Πρώην Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου και Διευθυντή της Σχολής, και την κ. Νεοκλέους, Εκτελεστική Διευθύντρια του Hope for Children. Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία του κ. Eric Dupond-Moretti, Υπουργού Δικαιοσύνης (Γαλλία), του κ. Pap Ndiaye, Πρέσβη, Μόνιμου Αντιπροσώπου της Γαλλίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης και του κ. Christophe Poirel, Διευθυντή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μέλη της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού, η οποία απαρτιζόταν από εξέχουσες ...

CEPEJ: Υιοθέτηση του «Εργαλείου Μείωσης των Εκκρεμών Υποθέσεων» (Backlog Reduction Tool)

  Κατά τη διάρκεια της 40ής συνεδρίασης της ολομέλειάς της (Στρασβούργο, 15-16 Ιουνίου 2023), στην οποία η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας Κωνσταντίνο Κουσούλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (CEPEJ) ενέκρινε ένα νέο εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τα κράτη να μειώσουν τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, ένα συχνό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλά κράτη και είναι ιδιαίτερα βλαπτικό για το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη εντός ευλόγου χρόνου, το οποίο κατοχυρώνεται στο άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Το εργαλείο αυτό έρχεται ως απάντηση σε αιτήματα πολλών κρατών, τα οποία οδήγησαν τη CEPEJ να εγκρίνει το "Υπόμνημα προβληματισμού σχετικά με την προετοιμασία ενός εργαλείου της CEPEJ για τη μείωση των καθυστερήσεων στις δικαστικές υποθέσεις" που εκπονήθηκε από την ομάδα εργασίας τ ...

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ουκρανίας ζήτησε τη συνδρομή της CEPEJ για την παροχή υποστήριξης από εμπειρογνώμονες για τη βελτίωση του νομικού πλαισίου και της πρακτικής  των εξ αποστάσεως συνεδριάσεων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.  Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται η κατάρτιση σχεδίου νόμου για συνεδριάσεις εξ αποστάσεως και την προετοιμασία ενός πρακτικού οδηγού για τους επαγγελματίες νομικούς της Ουκρανίας. Η υποστήριξη αυτή είναι πολύ επείγουσα λόγω της καταστροφής ή της υποβάθμισης ορισμένων δικαστηρίων που επιβάλλει τη διοργάνωση ηλεκτρονικών ακροάσεων εκτός των αρμόδιων δικαστηρίων. Η παροχή βοήθειας περιλαμβάνει: - νομική ανάλυση και σχολιασμό σχεδίων νόμων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά  πρότυπα, - ανάπτυξη νομικών πλαισίων για εξ αποστάσεως ακροάσεις σε δικαστικές  διαδικασίες, - σύνταξη και τροποποίηση των κωδίκων πολιτικής και ποινικής δικονομίας, - κατάρτιση νομοθεσίας σε ...

Η CEPEJ γιορτάζει την 20ή επέτειο από την ίδρυσή της

Επί 20 χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (CEPEJ) εργάζεται για την προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου προς το σκοπό της ορθής λειτουργίας της Δικαιοσύνης. Από την ίδρυσή της με την απόφαση Res(2002)12 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, η CEPEJ συμβάλλει στο να διασφαλίζεται ότι η δημόσια υπηρεσία της Δικαιοσύνης είναι αποτελεσματική, προσβάσιμη και με καλύτερη ποιότητα, θέτοντας τις ανάγκες του χρήστη στο επίκεντρο της δικαστικής διαδικασίας. Σε γενικές γραμμές, η ειδική γνώση της CEPEJ περιλαμβάνει ήδη πολυάριθμες κατευθυντήριες γραμμές και εργαλεία για τα δικαστήρια και τους επαγγελματίες της δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένων 16 για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα, 15 για τη διαμεσολάβηση, 5 για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη - περισσότερες από 20 ομάδες δεικτών που βασίζονται σε περισσ ...

Κύκλος Αξιολόγησης των Ευρωπαϊκών Δικαστικών Συστημάτων του έτους 2020 (δεδομένα 2018) – Συνοπτική παρουσίαση της Έκθεσης Αξιολόγησης

Κύκλος Αξιολόγησης των Ευρωπαϊκών Δικαστικών Συστημάτων του έτους 2020 (δεδομένα 2018) - Συνοπτική παρουσίαση της   Έκθεσης Αξιολόγησης. ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ CEPEJ 2020 ...

Ευρωπαϊκά δικαστικά συστήματα: κύκλος αξιολόγησης 2020 (δεδομένα 2018)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ                                                                                                               ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                 Ανακοίνωση CEPEJ DC (2020)   Αποτελεσματικότητα και ποιότητα της δικαιοσύνης στην Ευρώπη: Το Συμβούλιο της Ευρώπης δημοσιεύει την ετήσια έκθεσή του για το 2020.   Στρασβούργο, 22.10.2020 – Στην έκθεσή του, η οποία περιέχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των χωρών και μία αλληλεπιδραστική βάση δεδομένων (όλα προσβάσιμα δημοσίως), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEPEJ) καθορίζει τις κύριες κατευθύνσεις στα δικαιοδοτικά συστήματα 45 ευρωπαϊκών χωρών (*). Αυτή η όγδοη έκθεση αξιολόγησης, από τότε που η CEPEJ ιδρύθηκε το 2002, περιλαμβάνει ειδικότερα τις ακόλουθες κατευθύνσεις: Σχετικά με τις δαπάνες του προϋπολογισμού που αποδίδονται ...

Close