- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΔΑ/2023) πατήστε εδώ - Ηλεκτρονική Διακίνηση Δικαιολογητικών Δαπανών - Συχνές Ερωτήσεις πατήστε εδώ

    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Τοποθέτηση επιτυχόντων κατά σειρά προτεραιότητας σε όλες τις προκηρυχθείσες θέσεις ανά Δικαστήριο/Γενική Επιτροπεία των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στον Διαγωνισμό και τις δηλώσεις προτίμησής τους ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών, υποψηφίων για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης(ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) που κατοικούν στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησί ...

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετάταξη στο Ελεγκτικό Συνέδριο δεκαπέντε (15) υπαλλήλων της Κατηγορίας ΠΕ, τεσσάρων (4) υπαλλήλων της Κατηγορίας ΤΕ και πέντε (5) υπαλλήλων της Κατηγορίας ΔΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 226 του ν. 4798/24.04.2021 (Α΄) ...

Close